banner doctor

Dr Lim Tai Tian

Bác sĩ Nội - Can thiệp tim mạch, Thành viên của Học viện Y khoa Singapore và Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Hà Lan

KINH NGHIỆM: Trên 30 năm

Chuyên môn

Giới thiệu chung

Dr Lim Tai Tian

Bác sĩ Lim Tai Tian tốt nghiệp xuất sắc tại Trường Y  Đại học Amsterdam ở Hà Lan vào năm 1983. Sau đó, ông hoàn thành xuất sắc chương trình thực tập hai năm tại Academisch Medisch Centrum (AMC) ở Amsterdam, Hà Lan vào năm 1986. Năm năm tiếp theo, ông theo học Nội khoa tại AMC và trở thành chuyên gia được chứng nhận về Nội khoa vào năm 1991.
Ông được đào tạo về Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Singapore từ năm 1991 đến năm 1993. Ba năm sau đó, ông tiếp tục được đào tạo chuyên khoa về Tim mạch can thiệp tại Đại học Stanford Hoa Kỳ.

Sau khi kết thúc chương trình học bổng tại Stanford, Bác sĩ Lim tham gia giảng dạy tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) với tư cách là Giảng viên cao cấp tại Khoa Y. Bên cạnh đó ông còn đảm nhận vị trí Bác sĩ tư vấn Tim mạch tại Khoa Tim mạch tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 2000 đến 2005, Bác sĩ Lim làm bác sĩ tư vấn Tim mạch tại Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore (NHC), trước khi chuyển sang hành nghề tư nhân.

Khi Bác sĩ Lim còn làm việc tại NUS và NHC, ông là nhà nghiên cứu chính tại địa phương cho một số thử nghiệm lâm sàng quốc tế đa trung tâm về thiết bị y tế và thuốc mới. Công việc thử nghiệm của ông là phủ stent giúp giải phóng thuốc bên trong mạch máu, được cấp bằng sáng chế đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân mạch vành cấp. Bác sĩ Lim còn tham gia vào hệ thống phân phối thuốc Tim mạch, một trong số trung tâm đó có thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trên người ở Châu Âu.
Ông là thành viên Ban cố vấn khoa học tại Clinquest Inc về lĩnh vực Tim mạch can thiệp. Ngoài ra, bác sĩ Lim Tai Tian còn có mối quan tâm đặc biệt đến các thủ thuật nong mạch/đặt stent phức tạp.

Bác sĩ Lim Tai Tian là thành viên Học viện Y khoa Singapore và Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Hà Lan, đồng thời là chuyên gia tư vấn thỉnh giảng tại Trung tâm Tim mạch Gleneagles Jerudong Park Brunei.

Trình độ chuyên môn

♦ Thạc sĩ Y khoa

♦ Chứng chỉ Nội khoa  R.N.M.A 

♦ Chứng chỉ Tim mạch F.AM.S 

Vị trí chuyên môn

♦ Nghiên cứu viên, Học viện Y khoa Singapore

♦ Thành viên Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Hà Lan

♦ Chuyên gia tư vấn thỉnh giảng Bệnh viện Gleneagles Hospital

♦ Thành viên, Ban cố vấn khoa học tại Clinquest Inc

♦ Nguyên Giảng viên cao cấp Y khoa Đại học Quốc gia Singapore

♦ Nguyên Bác sĩ Tim Mạch, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore

♦ Nguyên Bác sĩ Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore

♦Bác sĩ tim mạch, Bệnh viện Mount Elizabeth, Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

Giải thưởng

Khi bác sĩ Lim Tai Tian còn làm việc tại NUS và NHC, ông là nhà nghiên cứu chính cho một số thí nghiệm lâm sàng đa trung tâm quốc tế cho cả thiết bị y tế và thuốc mới. Công việc thử nghiệm của ông là stent phủ thuốc để duy trì sự giải phóng thuốc, dẫn đến một số bằng sáng chế. Bác sĩ Lim vẫn tham gia vào hệ thống phân phối thuốc, một trong số đó là thử nghiệm lâm sàng trên người ở Châu  u.

Quá trình đào tạo

♦ Trường Y, Đại học Amsterdam, Hà Lan

♦ Đào tạo nội trú Nội khoa ( 5 năm), Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam, Hà Lan.

♦ Học bổng tại khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Singapore, Singapore.

♦ Học bổng Tim mạch can thiệp, Đại học Stanford, Hoa Kỳ

Quá trình công tác

♦ Bệnh viện Mount Elizabeth 

♦ Bệnh viện Mount Elizabeth Novena 

♦ Bệnh viện Gleneagles Hospital

Đánh giá bài viết

Học vấn và bằng cấp

  • Trường Y, Đại học Amsterdam, Hà Lan

  • Academisch Medisch Centrum

  • Đại học Stanford

  • Bệnh viện Đa khoa Singapore

Quá trình công tác

  • Bệnh viện Mount Elizabeth

  • Bệnh viện Mount Elizabeth Novena

  • Bệnh viện Gleneagles

  • Nguyên Bác sĩ Tim mạch, Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore

  • Nguyên bác sĩ Tim mạch, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đại học Quốc gia

Bài viết liên quan

facebook-messenger-icon
Đặt khám